กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 3436|ตอบกลับ: 0

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อกระบวน การจัดการโลจิสติกส์ [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2012-8-29 16:46:44 |แสดงทั้งหมด

หัวข้อการวิจัย       :   ความคิดเห็นของผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อกระบวน  การจัดการโลจิสติกส์\r\nผู้จัดทำ                   :   รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์   กองสุวรรณ   :   อาจารย์กานต์นภัส  อารีสกุลสุข\r\nปีการศึกษา            :   2554\r\n\r\n

บทคัดย่อ

\r\n                         การวิจัยครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบการประกอบด้วย  เพศ   อายุ   การศึกษา และตำแหน่งงานสถานที่ประกอบการโดยศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ในเรื่องกระบวนการรับสินค้าเข้าคลังและการจัดการขาย  กระบวนการดำเนินการจัดส่งสินค้าและกระบวนการควบคุมสินค้าคงคลัง   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  คือ ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดำเนินกิจการในเขตพระโขนง   จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จำนวน 132 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ    ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05                         ผลการวิจัยลักษณะส่วนบุคคลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเฉลี่ยแล้วอยู่ในช่วงอายุเกิน 32 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ปริญญาตรีและตำแหน่งงานในส่วนใหญ่คือ หัวหน้างานโดยตรง                 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ที่ตอบแบบสอบถามกระบวนการรับสินค้าเข้าคลังและการขายสินค้าจะเห็นว่าคลังสินค้าจะทำการบันทึกเปลี่ยนคุณสมบัติสินค้าที่กำหนดไว้จาก “W” เป็น “S” เมื่อได้รับคำสั่งแจ้งให้จ่ายสินค้ากลุ่มนี้หรือกำหนดเวลาจำหน่ายที่ได้แจ้ง4.3,0.66  การยืนยันการจองสต็อคสินค้าซึ่งฝ่ายการตลาดจะเป็นผู้รับผิดชอบ(X=4.30) ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่ตอบแบบสอบถามกรณีลูกค้ามารับเอง(Customer Pick-up)ฝ่ายขายแฟกซ์รายละเอียดต่างๆของลูกค้าที่จะมารับเอง ต่อจากนั้นลูกค้ามารับเองบนบิลขาย S/O ให้ระบุและเซ็นต์กำกับไว้ด้านหลังข้อความโดนผู้จัดการแผนกขึ้นไปของฝ่ายขายนั้น    แล้วจึงนำส่งเจ้าหน้าที่พิมพ์บิลขาย(X= 4.25 )  และระดับความพึงพอใจมากที่สุดในกระบวนดังกล่าวคือ กรณีที่บิลขายดังกล่าวยังไม่ได้จัดรถ พิมพ์หมายเลขบิลขายเพื่อทำการยกเลิก (X=4.35) \r\n\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-10-25 17:18 , Processed in 0.021761 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP