กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 1743|ตอบกลับ: 0

ว.เทคโนโลยีสยาม ส่งเสริมศีลธรรมฯอาราธนาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2012-9-13 09:25:25 |แสดงทั้งหมด
ว.เทคโนโลยีสยาม ส่งเสริมศีลธรรมฯอาราธนาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มอบประกาศนีบัตรธรรมศึกษา ตรี โท เอก
\r\n s2_06.JPG
          นายพรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ดำริเริ่มให้คณาจารย์สำนักสามัญศึกษา ร่วมกับนักศึกษาที่เป็นสมาชิกศูนย์ศึกษาพุทธศาสน์จัด โครงการธรรมศึกษา ขึ้น เพื่อให้มีการเรียนการสอนวิชาธรรมศึกษา ตามหลักสูตรธรรมศึกษาของคณะสงฆ์แม่กองธรรมสนามหลวง โดยได้อาราธนาพระสงฆ์มาให้การอบรมบุคลากรและนักศึกษาให้มีภูมิธรรมความรู้ส่งเข้าสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โทและเอก เพื่อเป็นการนำร่องในปีแรก\r\n\r\n\r\n\r\n s2_19.JPG
          ต่อมาในปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เห็นว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ในด้านส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักพุทธธรรมคำสอน และการประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐานแห่งศีลธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา ตามนโยบายการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข มีคุณธรรมนำความรู้ จึงได้บรรจุโครงการธรรมศึกษาไว้ในแผนพัฒนาส่งเสริมจริยธรรมของทางวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโครงการ มีคณะสงฆ์จากศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม นำโดยพระครูวิสุทธินพคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ เป็นประธานศูนย์ ได้แสดงความจำนงนำโครงการธรรมศึกษาเข้ามาจัดให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นับว่าเป็นโอกาสอันดีงามที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับสถาบันสงฆ์ ได้ประสานความร่วมมือกันในอันที่จะส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน และได้รับอนุญาตจากแม่กองธรรมสนามหลวง ให้เปิดเป็นสนามสอบธรรมศึกษาขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รหัสสนามสอบที่ 136003 ลำดับที่ 95 ของธรรมเนียมแม่กองธรรมสนามหลวง สืบเนื่องต่อมาทุกปีโดยลำดับ\r\n\r\n s2_24.JPG
          สำหรับปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาและชุมชนเครือข่ายสมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก สอบผ่านจำนวน 134 คน คิดเป็น 72% ของผู้สอบผ่านทั้งหมด ถือว่าการจัดกิจกรรมโครงการมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาในวันนี้ เป็นสิริมงคลยิ่งของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และพุทธศาสนิกชนทั่วไป\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n s2_25.JPG
s2_09.JPG
s2_11.JPG
s2_02.JPG
\r\nฝ่ายแนะแนว/ประชาสัมพันธ์\r\nวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โทร.0 2878 5001-3\r\n\r\n
\r\n
59N_6.JPG
s2_04.JPG
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-1-21 18:21 , Processed in 0.042356 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP