กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 1029|ตอบกลับ: 0

The Organizational Commitment of Employees to Employer Association of Manag [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2015-8-11 15:08:49 |แสดงทั้งหมด

The  Organizational  Commitment of  Employees  to Employer Association of ManagementTechnology Development.


Researchers: Dr. Thammarak  Ruengcharas, Ph.D.*,


Departmentof Public Administration, Graduate School, Siam Technology College


*Corresponding author; E-mail:dr_thamma@yahoo.com


ABSTRACT

       The  objectives of  this  research were  to  1. Study  the  level of  The  Organizational  Commitment of  Employer Association ofManagement Technology Development employees,  and  2. Compare  the  level of  commitment  to the  organizational  of Employer Association of Management Technology Development  employees, classified  by  personal factors.

The  samples  consisted of  130  Employer Association of Management TechnologyDevelopment  employees.  The instrument  used  in the  study  was a  set  of  questionnaires.  The analysis  of  the data  was  accomplished by  using  the following  statistics :percentage,  mean,  standard deviation,  t – test  and One – way  analysis  of variance.  In  order to  find  the differences  among  groups, the  pair  comparison was  used  through Scheff’s  methods.

The  results  of the  study  indicated :

1.The sample  group  of Employer Association of Management Technology Development  employees were  71.1 %  of females ,  28.9 %  of males,  32.0 %  in  the  41 – 50 age  group , 54.6 %  with Bachelor  Degree ,  62.9 with  marriage  status ,  47.4 %  with under  10,000 baht  of  monthly income  and  40.2 % under  5  years employment  period.

2.The level of commitment to the organizational  of Employer Association of Management Technology Development employees  were overall  at  a high  level.

3.The level  of  the organizational commitment of  the employees to Employer Association ofManagement Technology Development employees , classified  by  personal factors  showed  3 differences  when  the following  aspects : age ,monthly  income  and employment  period ,  taken to  be  compared.


Keywords:  Organizational  Commitment, Employer Association ofManagement Technology Development  


INTRODUCTION

        According to this problem, theresearch was to study on organizational commitment of Personnel Association ofemployers to bring the technology entrepreneur management into the strategicmanagement of enterprise. To create a commitment to personnel within theorganizational. The first step in the enterprise, and sincerely hope that theresults will be beneficial to agencies. Or organizational involved more orless.

       Commitment mayseem like a vague and intangible notion, but its value in today’s economy isdecidedly real and concrete (Accenture’s High-Performance Business Research, 2011). According to Wyatt(2002), totalreturn to shareholder (TRS)over a three-year period was 186%higher for those companies that had high levels of commitment compared to thosewith low levels of commitment. Commitment in organization has been shown toinfluence a variety of subordinates’ work attitude and behavior (Brockner etal., 1997). The concept of commitment has got significantimportance and has emerged as a prominent area of research in modern business.The importance of commitment is only likely to grow in view of continuedturbulent workplace environments (Ferres and Travaglione, 2003).Changingpattern of employment relationship characterized by fast changes in businessenvironment has affected employee commitment. The Institute of Leadership andManagement Index of Leadership Commitment (2009), based ona survey of 5,600 workers, report that a third of workersclaim that they have little or no commitment in senior managers. Commitment isstrategically significant for the organization’s increased productivity. It hasbeen observed that several organizations are not able to develop and / or maintainemployees’ commitment. Because of this several negative consequences ariseswhich may include low commitment and reduced innovative behavior among otherimportant organizational consequences.

         Against this background, the presentstudy will investigate empirically, the level of Employer Association ofManagement Technology Development employees’ organizational commitment and its implications for the organizationdevelopment of the Association.

\r\n

Remark: Thefull paper may be found in Click Download

\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2019-2-23 03:28 , Processed in 0.022880 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP