กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 717|ตอบกลับ: 0

ผลของระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และเพศต่อกลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเร [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 2

โพสต์เมื่อ 2016-11-3 11:05:21 |แสดงทั้งหมด

ผลของระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ  และเพศต่อกลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์

EFFECTS OF LEVELS OF PROFICIENCY AND GENDER ON ENGLISH COMMUNICATION STRATEGIES USED BY MATHAYOM3 STUDENTS AT KURUMITPRASITSIL SCHOOL

\r\n\r\n

วรันตรี  นันทอัมพร

สุธิดา สุนทรวิภาต

\r\nบทคัดย่อ\r\n        การศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากลวิธีการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิศิลป์  ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันมีการใช้กลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไร และ นักเรียนชาย/หญิง มีการใช้กลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไร  กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน  40  คน  ใช้เกรดเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษ  4  วิชาที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม นักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสูงจำนวน 20 คนและระดับต่ำจำนวน 20 คน  แบ่งเป็นเพศชาย 17 คน เพศหญิง 23 คน  ใช้การแสดงบทบาทสมมุติ และการอธิบายคำศัพท์เป็นเครื่องมือในการศึกษา  ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ โดยหาค่าร้อยละและการจัดลำดับ\r\n        ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสูงและระดับต่ำใช้ กลวิธีการสลับภาษา (code switching) ในการแสดงตามบทบาทสมมุติ  นอกจากนี้ ในการอธิบายคำศัพท์  นักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสูงใช้ช่วงเงียบ  (pausing) และ ระดับต่ำใช้ กลวิธีการพูดอ้อม  (circumlocution)  โดยนักเรียนชายและหญิงในการแสดงบทบาทสมมุติยังมีการใช้กลวิธีที่เหมือนกัน คือ กลวิธีการสลับภาษา (code switching) นอกจากนี้ ในการอธิบายคำศัพท์  นักเรียนชายใช้กลวิธีการพูดอ้อม  (circumlocution)  และ นักเรียนหญิงใช้ ช่วงเงียบ  (pausing) \r\n\r\nคำสำคัญ: กลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษ,  ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ, เพศ,  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 \r\nThefull paper may be found in Click Download\r\n\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2019-2-23 04:32 , Processed in 0.021925 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP