กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 605|ตอบกลับ: 0

ผลของระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และเพศต่อกลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเร [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 2

โพสต์เมื่อ 2016-11-3 13:15:47 |แสดงทั้งหมด

ผลของระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ  และเพศต่อกลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  

โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์

EFFECTS OF LEVELS OF PROFICIENCY AND GENDER ON ENGLISH COMMUNICATION STRATEGIES USED BY MATHAYOM3 STUDENTS AT KURUMITPRASITSIL SCHOOL

\r\n

Warantri  Nanta-umpond  

Suthida Soontornwipat

\r\n\r\nบทคัดย่อ\r\n        การศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากลวิธีการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิศิลป์  ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันมีการใช้กลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไร และ นักเรียนชาย/หญิง มีการใช้กลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไร  กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน  40  คน  ใช้เกรดเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษ  4  วิชาที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม นักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสูงจำนวน 20 คนและระดับต่ำจำนวน 20 คน  แบ่งเป็นเพศชาย 17 คน เพศหญิง 23 คน  ใช้การแสดงบทบาทสมมุติ และการอธิบายคำศัพท์เป็นเครื่องมือในการศึกษา  ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ โดยหาค่าร้อยละและการจัดลำดับ\r\n        ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสูงและระดับต่ำใช้ กลวิธีการสลับภาษา (code switching) ในการแสดงตามบทบาทสมมุติ  นอกจากนี้ ในการอธิบายคำศัพท์  นักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสูงใช้ช่วงเงียบ  (pausing) และ ระดับต่ำใช้ กลวิธีการพูดอ้อม  (circumlocution)  โดยนักเรียนชายและหญิงในการแสดงบทบาทสมมุติยังมีการใช้กลวิธีที่เหมือนกัน คือ กลวิธีการสลับภาษา (code switching) นอกจากนี้ ในการอธิบายคำศัพท์  นักเรียนชายใช้กลวิธีการพูดอ้อม  (circumlocution)  และ นักเรียนหญิงใช้ ช่วงเงียบ  (pausing) \r\n\r\nคำสำคัญ: กลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษ,  ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ, เพศ,  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  \r\n\r\nAbstract\r\nThis study investigated what communication strategies are used by high and low proficiency students, and how do male and female students use of communication strategies. The participants consisted of 40 students sampled from the total population of 60 students at Kurumitprasitsil School. The students’ average grades were used as a criterion to classify students into high and low proficiency group. Consequently, there were 20 students in the high proficiency group and 20 students in the low proficiency group. And there were 17 male students and 23 female students. The data were analyzed both qualitatively and quantitatively from the students in the accomplishment of the role play and definition plan tasks which were audio recorded, transcribed, and analyzed in order to identify all CSs instances in the data in terms of their frequency and percentage. \r\n It was found that both high and low proficiency students tend to utilize “code switching” strategy in the role play task. High proficiency students utilized “pausing” strategy in the definition plan task. Low proficiency students tend to utilized “circumlocution” strategy in the definition plan task. Moreover, it was found that both male and students tend to utilize “code switching” strategy in the role play task. On the definition plan task, male students tend to use “circumlocution” strategy, and female students tend to use “pausing” strategy.\r\n\r\nKeywords: Communication Strategies, Level of Proficiency, Gender, Mathayom 3 students\r\nThefull paper may be found inClick Download\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2019-2-23 03:57 , Processed in 0.021887 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP