กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 534|ตอบกลับ: 0

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ถนนข้าวสาร [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 10:25:37 |แสดงทั้งหมด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ถนนข้าวสาร

FACTORS AFFECTING SELECTING THE HOTELS OF FOREIGN VISITORS IN

KHAO SAN ROAD

อายุวัต จงเจริญชัยกุล1

บทคัดย่อ   
     การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ถนนข้าวสาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2)เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 3)เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาธุรกิจประเภทบริการให้สามารถสร้างกาไรได้อย่างถาวรมั่นคงในอนาคต
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวถนนข้าวสาร ระหว่างเดือนเมษายน –เดือนมีนาคม 2560 จานวน 400 คน
     จากผลการสรุปตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวถนนข้าวสารส่วนใหญ่ เป็นเพศชายอายุระหว่าง 20-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีสถานภาพโสด มีภูมิลาเนาอยู่ทวีปยุโรป
จากผลการสรุปตอนที่ 2 ทัศนคติต่อถนนข้าวสาร พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักถนนข้าวสารจากคาบอกเล่า ซึ่งเป็นการมาเที่ยวข้าวสารเป็นครั้งแรก ประทับใจในวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของผู้คนที่ถนนข้าวสาร ไม่มีปัญหาด้านการสื่อสาร และเมื่อมีโอกาสจะกลับมาอีก
จากผลสรุปตอนที่ 3 ปัจจัยด้านการตลาด พบว่า ปัจจัยที่ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวเลือกห้องพักจากการที่ห้องพักมีชื่อเสียง บรรยากาศมีความเป็นกันเอง ขนาดของห้องพักมีความเหมาะสมกับราคาต่างๆ สะอาด และมีบริการฟิตเนส ปัจจัยที่ 2 ด้านราคา นักท่องเที่ยวเลือกห้องพักที่มีราคาถูก มีความหลากหลายของราคาให้เลือก โดยชาระค่าห้องพักเป็นเงินสด ยอมรับและเข้าเรื่องราคาห้องพักช่วงเทศกาล และเครื่องดื่มที่ทางที่พักจัดจาหน่าย ปัจจัยที่ 3 ด้านสถานที่ นักท่องเที่ยวเลือกที่พักใกล้บริการรถสาธารณะ เช่น BTS,MRT,รถเมล์ มีบริการตู้ กดเงินสด ATM ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ และสวนสัตว์ ใกล้สถานบริการร้านสะดวกซื้อและธนาคาร โดยทั้งหมดนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จมักจะจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ปัจจัยที่ 4 บริการการส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวต้องการรถรับ-ส่ง จากสนามบินเที่ยวมาและเที่ยวกลับ ต้องการร่วมรับประทานมื้อค่าตามวิถีชีวิตคนไทย คิดเห็นว่าควรจะมีส่วนลด 10% เมื่อพักมากกว่า3 คืนขึ้นไป และการรับประกันหากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ควรให้ส่วนลดค่าที่พัก และมีบริการอาหารเช้าด้วย
ClickDowload >> Full text


คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-7-10 00:30 , Processed in 0.019542 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP