กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 957|ตอบกลับ: 0

FACTORS AFFECTING TEAM WORK EFFICIENCY OF EMPLOYEES OF LEGAL EXECUTION DEPARTMEN [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 10:30:04 |แสดงทั้งหมด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม

กองบังคับคดีล้มละลาย 5 กรมบังคับคดี (เขตบางกอกน้อย)

FACTORS AFFECTING TEAM WORK EFFICIENCY OF EMPLOYEES OF LEGAL EXECUTION DEPARTMENT


สุพาพร ศิริผึ้ง

ประภาพร จันทร์พงษ์

บทคัดย่อ
     สภาพการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นในตลาดโลก องค์การจึงต้องเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะการเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง เพื่อที่จะทาให้สมาชิกเกิดประสิทธิภาพในการแข่งขันสูงขึ้น โดยองค์การจะเน้นในด้านพัฒนาบุคลากรในองค์การเป็นหลัก โดยอาศัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (พสุ เดชะรินทร์ 2549:4) เพราะการทางานในองค์การนั้นไม่มีใครสามารถทางานได้อย่างสำเร็จได้ด้วยบุคคลเดียว การทางานจะต้องมีความร่วมมือกับบุคลากรคนอื่นในองค์การไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับผู้บริหาร ผู้นากลุ่มหรือบุคคลในกลุ่ม การกระทาเช่นนี้ คือ การทางานเป็นทีม (Team Work) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการนาไปพัฒนาองค์การให้มีการทางานทีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการบริหารประสิทธิภาพทีมงานนี้ต้องพัฒนาบุคคลากรให้มีคุณภาพให้มีคุณภาพและจิตสานึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน สามารถทางานได้รวดเร็วเท่าไร องค์การจะยิ่งได้เปรียบและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ มากยิ่งขึ้น การทางานเป็นทีมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การให้มากขึ้น เนื่องจากทาให้วัตถุประสงค์รวมขององค์การประสบความสำเร็จสูงสุด โดยสมาชิกในทีมมีความพอใจกับงานที่ได้รับมอบหมายและมีความพอใจและความร่วมมือร่วมใจกับเพื่อนร่วมงานอีกด้วย
ClickDowload >> Full text


คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-2-26 16:42 , Processed in 0.022328 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP