กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 484|ตอบกลับ: 0

The Effects of Using Flip Classroom Activities on Java Programming Courses Case [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 10:41:55 |แสดงทั้งหมด

ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน รายวิชา การเขียนโปรแกรม

ภาษาจาวา กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่มนักศึกษาปัตตานี

The Effects of Using Flip Classroom Activities on Java Programming Courses

Case Study of Pattani Student Group


กัญณัฏฐ์ สุริยันต์1 ,พิษณุ พร้อมญาติ2


บทคัดย่อ
    เพื่อศึกษา 1) ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษจาวา กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่มเรียนปัตตานี 2) เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ที่ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนในรูปแบบวีดีโอ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 30 คน
   ผลการวิจัย ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้วิจัย พบว่า ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน เป็นอย่างดี การทากิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลังจากได้รับการเรียนการสอน ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 แสดงว่า วิธีการสอนดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือใช้ในการสอนเสริมในรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ได้ต่อไป
ClickDowload >> Full text


คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-7-10 00:14 , Processed in 0.040026 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP