กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 509|ตอบกลับ: 0

The Study of Mobile Phone Usage Behavior in Thai Herrick Company Limited. [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 10:49:06 |แสดงทั้งหมด

พฤติกรรมการใช้จ่ายค่าโทรศัพท์มือถือของพนักงาน บริษัท ไทยเฮอร์ริค จำกัด

The Study of Mobile Phone Usage Behavior in Thai Herrick Company Limited.


จุฬาลักษณ์ ราหูรักษ์1


บทคัดย่อ
    การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายค่าโทรศัพท์มือถือของพนักงาน บริษัท ไทยเฮอร์ริค จากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลและผลของการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ของพนักงาน บริษัท ไทยเฮอร์ริค จากัด มาใช้เป็นแนวทางในการปรับลดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ศึกษาจากข้อมูลการตอบแบบสอบถาม 400 ชุด ศึกษา พบว่า เป็นกลุ่มตัวอย่างเพศชาย มีจานวนถึง 263 คน คิดเป็น ร้อยละ 66 โดยมีอายุ ตั้งแต่ 30-39 ปี มีจำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ส่วนใหญ่สมรสแล้ว มีจานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62 และมีการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. จำนวน 149 คน คิดเป็น 37 สำหรับรายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณเดือนละ 15,001 -20,000 บาท
    ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโทรศัพท์ 1 เครื่อง คือ 370 คน คิดเป็นร้อยละ 92 โดย 3 ใน 19 ยี่ห้อ ที่เลือกใช้ คือ โทรศัพท์ยี่ห้อ Samsung ยี่ห้อ APPLE และ OPPO ส่วนใหญ่มีราคา 5,001 -10,000 บาท และใช้ระบบการชำระเงินค่าโทรศัพท์แบบเติมเงิน จำนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ค่าโทรศัพท์ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง อันดับที่ 1 คือ 301 -600 บาท ซึ่งเครือข่าย TRUE มากที่สุด มีจานวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44 สามารถสรุปได้ว่า ราคาโทรศัพท์ที่กลุ่มตัวอย่างครอบครองมีราคาประมาณเงินเดือนที่ได้รับ 1 เดือน หรือมากกว่า และค่าโทรศัพท์ที่ใช้ต่อเดือนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10 ของเงินเดือน
ในกลุ่มตัวอย่างมีผู้ใช้โทรศัพท์ตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป จำนวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62 โทรศัพท์มือถือถูกทั้งเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารกับบุคคล และสังคมโซเชียล (Social Network) อาทิ การสนทนา หรือส่งข้อความ และใช้ในการสร้างความบันเทิง เช่น ดูยูทูบ (YouTube) เล่นเกมส์ ฟังเพลง ถ่ายรูป ด้วยความสะดวกและความสามารถที่หลากหลายของโทรศัพท์มือถือที่มากขึ้น จึงไม่อาจปฏิเสธคากล่าวที่ว่า “โทรศัพท์มือถือ” คือ อวัยวะลาดับที่ 33 ของมนุษย์ในปัจจุบัน

ClickDowload >> Full text

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-7-9 23:56 , Processed in 0.019480 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP