กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 694|ตอบกลับ: 0

THE READINESS OF TOURISM IN CHONBURI PROVINCE TOWARDS ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 14:55:24 |แสดงทั้งหมด

การเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา หาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข

THE READINESS OF TOURISM IN CHONBURI PROVINCE TOWARDS ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : A CASE STUDY OF BANGSAN BEACH, SAENSUK TOWN MUNICIPALITY, CHONBURI PROVINCE


ธฤษณุ รอดรักษา

กุลธิดา สิงห์สี


บทคัดย่อ
          การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 200 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการศึกษา พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.23 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.1418 รองลงมา คือ ด้านความสะดวกและด้านความพร้อมด้านการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 2.67 มีส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานที่ 0.2923 และ 0.3743 ตามมาด้วย ด้านความสะอาด มีค่าเฉลี่ย 2.65 มีส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานที่ 0.46162 สาหรับด้านการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 2.52 มีส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานที่ 0.1143 และด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2.4 มีส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานที่ 0.8718 ตามลำดับ
ClickDowload >> Full text


คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-7-10 00:55 , Processed in 0.020925 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP