กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 710|ตอบกลับ: 0

ท้องถิ่นกับการบริหารสาธารณะแนวใหม่ [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 15:04:21 |แสดงทั้งหมด

ท้องถิ่นกับการบริหารสาธารณะแนวใหม่

Local Administration with New Public Management

ธฤษณุ รอดรักษา

วิสิทธิ์ ใสกระจ่าย

บทคัดย่อ
          การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนการบริหารของท้องถิ่นไปสู่การบริหารสาธารณะแนวใหม่โดยเป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพและใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารสาธารณะแนวใหม่ การบริการสาธารณะแนวใหม่ ผลการศึกษา พบว่า การปรับเปลี่ยนการบริหารงานท้องถิ่นไปสู่การบริหารสาธารณะแนวใหม่ มีฐานความคิดอยู่ 4 แนวคิด คือ 1. การใช้กลไกตลาดในการบริหารจัดการ, 2. ผู้บริหารต้องบริหารอย่างมืออย่างมืออาชีพ, 3. การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น, 4. การบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สาหรับการบริหารงานท้องถิ่นจะประกอบไปด้วย 1. การกำหนดนโยบายสาธารณะและการบริการสาธารณะ 2. การบริหารจัดการรายได้ 3. การบริหารรายจ่ายสาธารณะ 4. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้ง 4 ข้อนี้จะทำหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบคุณค่าพื้นฐานตามเกณฑ์ชี้วัดแต่ละข้อ นั่นก็คือ 1. ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าของเงิน, 2. ประสิทธิผล คุณภาพและพร้อมที่จะตรวจสอบได้, 3. ความรับผิดชอบ ความโปร่งใสและตอบสนองความต้องการ
ClickDowload >> Full text

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-8-12 07:44 , Processed in 0.021422 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP