กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 715|ตอบกลับ: 0

GMP Evaluation and Development Guideline of Ice Production Sites in Bangkok [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 15:25:02 |แสดงทั้งหมด

การตรวจประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานที่ผลิตน้ำแข็งตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ในกรุงเทพมหานคร

GMP Evaluation and Development Guideline of Ice Production Sites in Bangkok

สรินทร พัฒอ้าพันธ์1,

ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ1,

อินจิรา นิยมธูร1,

สายพิณ ไชยนันทน์1,

นภาพรรณ นาคสวัสดิ์2,

นิมิน มูลศรี2,*


บทคัดย่อ
          งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยสำรวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็งตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และเสนอแนะแนวทางเพื่อการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างคือสถานที่ผลิตน้ำแข็ง ในกรุงเทพมหานคร โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 55 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือ แบบบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตส.1(50) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย อธิบายผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษาพบว่าสถานที่ผลิตน้ำแข็งที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 25.5 โดยด้านบุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงานเป็นด้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดร้อยละ 14.5 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันในการจัดอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ในสถานที่ผลิตน้ำแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ และสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
ClickDowload >> Full text


คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-9-19 03:14 , Processed in 0.023566 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP