กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 773|ตอบกลับ: 0

การปรับสภาพกากตะกอนปาล์มน้ำมันด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เพื่อผลิตก๊าซมีเทน [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 15:26:31 |แสดงทั้งหมด

การปรับสภาพกากตะกอนปาล์มน้ำมันด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

เพื่อผลิตก๊าซมีเทน

Hydrogen Peroxide Pretreatment of Palm Oil Decanter Cake

for Methane Production

ขวัญจิรา แซ่เตียว2,

ศิริลักษณ์ สารี2, อินจิรา นิยมธูร1,

เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล1,

สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์1

และ สายพิณ ไชยนันทน์1,*


บทคัดย่อ
          อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มท้าให้เกิดของเสียทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลว ปกติน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะน้า ไปผลิตก๊าซชีวภาพ น้ำเสียโดยเฉลี่ยประกอบด้วยกากตะกอนประมาณ 14% กากตะกอนจากการสกัดน้ำมันปาล์มมีบทบาทในการหมักก๊าซชีวภาพน้อยมากเนื่องจากประกอบด้วยลิกโนเซลลูโลสซึ่งถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ได้ยาก ดังนั้นควรมีการปรับสภาพกากตะกอนเพื่อให้จุลินทรีย์ใช้ได้ง่ายขึ้นก่อนนำไปหมักก๊าซชีวภาพ งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพกากตะกอนน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพน้ำทิ้งกากตะกอนน้ำมันปาล์ม (14% กากตะกอน) คือ ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้มข้น 2,000 ส่วนในล้านส่วน และสัดส่วนของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อเฟอรัสซัลเฟตในการเร่งปฏิกิริยา 10:1 การปรับสภาพดำเนินการที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 20 นาที เมื่อผ่านการปรับสภาพด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ น้ำตาลรีดิวซ์ปริมาณ 974.5±1.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ถูกปลดปล่อยออกมาในสารละลาย และค่าซีโอดีของสารละลายลดจาก 28,200 เหลือเป็น 27,600 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเปรียบเทียบการผลิตก๊าซชีวภาพระหว่างน้ำเสียกากตะกอนที่ไม่ปรับและปรับสภาพก่อนหมักพบว่าก๊าซชีวภาพที่ได้จากน้ำเสียที่ปรับสภาพมีปริมาณก๊าซมีเทนสูงถึง 0.406 ลูกบาศก์เมตรต่อกรัมซีโอดี เทียบเทียบกับที่ไม่ปรับสภาพ ได้มีเทนเพียง 0.0228 ลูกบาศก์เมตรต่อกรัมซีโอดี เพิ่มขึ้นถึง 14.5 เท่า
ClickDowload >> Full text

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-8-12 07:25 , Processed in 0.022591 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP