กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 751|ตอบกลับ: 0

การฝากครรภ์ และ คลอดบุตรของมารดาวัยรุ่นที่โรงพยาบาลท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 15:29:36 |แสดงทั้งหมด

การฝากครรภ์ และ คลอดบุตรของมารดาวัยรุ่นที่โรงพยาบาลท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี

Antenatal Care and Childbirth of Teenage Mothers at Tha Chang Hospital

Sing Buri Province

ชุติชัย มาแจ้ง1*

วัชระพันธ์ ศรีสวัส2

สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์1

และสายพิณ ไชยนันทน์1

บทคัดย่อ
          การตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นถ้าไม่คิดและยอมรับการเป็นมารดาในระยะที่ตั้งครรภ์ได้อย่างเหมาะสม อาจมีผลกระทบต่อทั้งมารดา และทารก สตรีกลุ่มนี้จึงต้องการการสนับสนุนจากทั้งสามีและ/หรือญาติผู้ใหญ่ ตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ์
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบย้อนหลัง (Retrospective research) เชิงปริมาณ และคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ผลของการมาฝากครรภ์และการคลอดบุตร ของมารดาวัยรุ่น ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ในโรงพยาบาลท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การฝากครรภ์ครบกำหนดตามเกณฑ์ กับ น้ำหนักของทารกแรกเกิด และกับระดับฮีมาโตคริท ก่อนและหลังคลอด
          ผลการวิจัยพบว่า ในช่วงที่ศึกษามีมารดามาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลรวม 1,225 ราย พบมารดาวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี 185 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.1 โดยมีอายุเฉลี่ย 17.96 ปี พบมารดาอายุ 19 ปีมากที่สุด ร้อยละ 38.4 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแม่บ้าน ร้อยละ 51.3 เป็นการตั้งครรภ์ครั้งแรก ร้อยละ 88.1 และฝากครรภ์ครบกำหนดตามเกณฑ์ ร้อยละ 88.1 คลอดปกติ ร้อยละ 89.2 ผ่าตัดทำคลอด ร้อยละ 5.4 พบคลอดก่อนกำหนดร้อยละ 5.4
          สำหรับผลการตรวจหาระดับ ฮีมาโตคริทของมารดาวัยรุ่นก่อนและหลังคลอดเพื่อหาภาวะโลหิตจาง พบว่าเมื่อเจาะก่อนคลอดมีภาวะโลหิตจางร้อยละ 43.8 และหลังคลอดมีภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 35.7 และ น้ำหนักทารกแรกเกิดเฉลี่ย 3065 กรัม น้อยกว่ามาตรฐาน (น้อยกว่า 2500 กรัม) เพียงร้อยละ 8.6
ภาวะการขาดออกซิเจน (birth asphyxia) ทารกแรกเกิดมีคะแนนชีพ (APCAR score) เฉลี่ยที่ 1 และ5 นาที หลังคลอดเท่ากับ 8.97 และ 9.63 ตามล้าดับ ทารกที่ Apgar score อยู่ในช่วง 7-10 คะแนน แสดงว่าอยู่ในภาวะดี ไม่ขาดออกซิเจน และในการวิจัยครั้งนี้ไม่พบการตายคลอดของทารก
          การฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ มีความสัมพันธ์กับค่าฮีมาโตคริทก่อนคลอด (p = 0.001) และ มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักทารกแรกเกิด (p = 0.027)
          การตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่นที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี มีปัญหาการมาฝากครรภ์ช้า ท้าให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะโลหิตจาง สาเหตุของการตั้งครรภ์เกิดจาก การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษา การคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัวที่ถูกต้องเพราะไม่ตั้งใจที่จะตั้งครรภ์และพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว จิตใจ และสภาพแวดล้อม
ClickDowload >> Full text

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-9-20 14:15 , Processed in 0.021874 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP