กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 2205|ตอบกลับ: 0

การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ในกระบวนการผลิตน้ำแข็ง [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 15:32:08 |แสดงทั้งหมด

การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม

ในกระบวนการผลิตน้ำแข็ง

Hazards Analysis and Critical Control Points in Ice Production


เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล1,*,

อินจิรา นิยมธูร1,

สายพิณ ไชยนันทน์1,

นภาพรรณ นาคสวัสดิ์2

และ นิมิน มูลศรี2


บทคัดย่อ
          กรุงเทพมหานครได้ท้าการสำรวจหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice; GMP) ของโรงงานผลิตน้ำแข็งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการสำรวจพบว่า โรงงานผลิตน้ำแข็งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีระบบ GMP ในระดับคะแนนที่ดีคือร้อยละ 87.40 อย่างไรก็ตาม มีรายงานกล่าวถึงการพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลลินทรีย์ก่อโรคในน้ำแข็ง งานวิจัยนี้จึงจัดท้าขึ้นเพื่อวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) ในการผลิตน้ำแข็ง จากการสำรวจกระบวนการผลิตและการขนส่งของโรงงานน้ำแข็ง 55 โรงงานใน 24 เขตของกรุงเทพมหานคร โรงงานส่วนใหญ่มีระบบการฆ่าเชื้อในน้ำและการปรับสภาพน้ำที่เหมาะสม ในขณะที่กระบวนการผลิตน้ำแข็งในทุกโรงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน มีการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดิบ น้ำที่ใช้ในการผลิต น้ำแข็งซอง น้ำแข็งหลอด โดยวิเคราะห์ทางเคมี ได้แก่ การวิเคราะห์ค่า pH Fluoride Nitrate เป็นต้น การวิเคราะห์ปริมาณจุลลินทรีย์ทั้งหมด ด้วยวิธี Pour plate technique และโคลิฟอร์มทั้งหมดด้วยวิธีเอ็มพีเอ็นตามล้าดับ จากการวิเคราะห์อันตรายพบอันตรายทางกายภาพได้แก่ เศษดิน หิน เส้นผม อันตรายทางเคมี ได้แก่ ค่าความเป็นกรดด่าง และฟลูออไรด์ อันตรายทางชีวภาพได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Coliform bacteria เป็นต้น โดยมีจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Critical Control Point; CCP) 4 จุด ได้แก่ ขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ขั้นตอนในการเก็บน้ำดิบในถังเก็บน้ำดิบ ขั้นตอนในการตัดบดน้ำแข็ง และขั้นตอนในการขนส่งน้ำแข็ง ค่าจ้ากัดวิกฤต (Critical Limit) คือ คุณภาพน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำแข็งต้องมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ต้องไม่พบการปนเปื้อนจากเชื้อ Escherichia coli ในน้ำแข็งน้ำดิบ และต้องไม่พบสิ่งเจือปน (เศษตะกอน หิน กรวด โลหะ) ในบ่อพักน้ำหรือถังพักน้ำหรือแม้แต่น้ำแข็งที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วก็ตาม
ClickDowload >> Full text


คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-7-10 00:09 , Processed in 0.578153 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP