กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 707|ตอบกลับ: 0

Knowledge and Public Behavior in food consumption case study in Moo 6, BanDaowad [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 15:39:07 |แสดงทั้งหมด

ความรู้และพฤติกรรมในการบริโภคอาหารของประชาชน กรณีศึกษา

หมู่ที่ 6 บ้านดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Knowledge and Public Behavior in food consumption case study in Moo 6, BanDaowadueng Bang Chang Sub district Bang Chang, Amphawa District, Samut Songkhram Province

วชิระ สิงหะคเชนทร์1

ปธานิน แสงอรุณ2

พงษ์เสริฐ ศรีพรหม3

สรินทร พัฒอำพันธ์1,*


บทคัดย่อ
          การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาความรู้ และพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร ของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ในหมู่ที่ 6 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จากตัวอย่างประชาชนกลุ่มนี้ 69 คน
          พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.6 มีอายุเฉลี่ย 49.43 ปี (SD=10.24 ปี) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 65.2 มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 72.5 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,020.29 บาท/เดือน (SD=4762.18 บาท) โดยพบว่าความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับต่ำ และพบว่ามีลักษณะทางประชากรเพียงตัวแปรเดียวคืออายุ มีความสัมพันธ์กับความรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value 0.002) ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากร ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ไม่มีความสัมพันธ์กัน (p-value>0.005)
          ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกต้องกับประชาชน ในประเด็นที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำและปานกลาง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารให้ดีขึ้น ในประเด็นที่มีระดับอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ให้กับประชาชนในชุมชน
ClickDowload >> Full text

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-9-19 02:21 , Processed in 0.021812 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP