กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 879|ตอบกลับ: 0

A Community of Practice on Social Network for Design and Creativity [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 15:49:59 |แสดงทั้งหมด

การสร้างชุมชนนักปฏิบัติการบนเครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้

การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์

A Community of Practice on Social Network for Design and Creativity


กฤษกนก วรรณวีระ1,*


บทคัดย่อ
           งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาชุมชนนักปฏิบัติการบนเครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ 2) เพื่อการสร้างและประเมินคุณภาพของชุมชนนักปฏิบัติการบนเครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ 3) เพื่อประเมินผลงานการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ของนักปฏิบัติการบนเครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักปฏิบัติการที่มีต่อเครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ โดยทดลองกับกลุ่มประชากร คือ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน ได้สมัครเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติการบนเครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ มีจำนวนทั้งหมด 40 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการชุมชนนักปฏิบัติการบนเครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก 2) ได้ชุมชนนักปฏิบัติการบนเครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ และมีคุณภาพด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 อยู่ในระดับดีและมีคุณภาพด้านสื่อและการนาเสนอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 อยู่ในระดับดี 3) การประเมินผลงานตามสภาพจริงของชุมชนนักปฏิบัติการบนเครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ผลงานอยู่ในระดับอยู่ในเกณฑ์ดี 4) นักปฏิบัติการบนเครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์มีความพึงพอใจในชุมชนนักปฏิบัติการบนเครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 อยู่ในระดับมาก
ClickDowload >> Full text

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-7-3 21:26 , Processed in 0.022034 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP