สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
Siam Technology College หน้าแรก

siamtechnoโปรไฟล์ของ http://board.siamtechno.ac.th/?1 [รายการโปรด] [คัดลอก] [แบ่งปัน] [RSS]

บล็อก

หนังสือ : ศิลปะการขาย

เข้าชม/อ่าน 314 ครั้ง 2018-7-5 10:33 |เลือกหมวดหมู่:การศึกษา

หนังสือ : ศิลปะการขาย

ผู้เขียน : ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง

คณบดีคณะบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

ช่องทางการดาวน์โหลด : http://siamtechno.ac.th/details.php?main_id=1811                                                           

เรื่องย่อ : หนังสือเล่มนี้เกิดจากการประสบการณ์ของผู้เขียนที่เป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษากว่า 27 ปี โดยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนในวิชาต่างๆ ทางด้านการตลาดและการขาย และได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วมผลิตตำราวิชาการในชุดการจัดการการขายและศิลปะการขายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรทางด้านการบริหารธุรกิจ จิตวิทยา และเทคนิคการขายให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก 

ในส่วนตัวผู้เขียนมองว่า “การขาย” เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้ขายหรือพนักงานขายมีความจำเป็นต้องทำความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพการขายด้วยทัศนคติที่ดี มั่นคง และเป็นบวกอยู่เสมอจึงจะสามารถปฏิบัติงานด้านการขายให้มีประสิทธิภาพ 

หนังสือเล่มนี้เป็นความตั้งใจของผู้เขียนที่ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและประสบการณ์ต่างๆ ทั้งได้จากการสอน การบรรยาย การแต่งหนังสือต่างๆ รวมถึงการที่ผู้เขียนได้เป็นนักขายอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งมาประกอบกันเป็นหนังสือเล่มนี้เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ทำศึกษาหาความรู้และนำเทคนิคต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยได้เพิ่มเนื้อหานอกจากเรื่องของการขายแล้วยังได้เพิ่มเรื่องของการเจรจาต่อรอง เพราะการเจรจาต่อรองที่ดีที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมแล้ว ควรจบด้วยความรู้สึกที่ดีกับทั้งคู่หรือเรียกว่า Win-Win ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อไป

ผู้เขียนยังนำศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา คือ ความฉลาดในด้านต่างๆ ทั้ง 6 ด้านมาประยุกต์กับการพัฒนาในการเป็นพนักงานขายที่ประสบความสำเร็จเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตัวเอง นอกจากนี้ ยังได้สร้างความแตกต่างจากหนังสือการขายทั่วไปด้วยการให้ความรู้ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการขาย ซึ่งผู้เขียนอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการวางตนให้เหมาะสมกับวิชาชีพการขาย 

     ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นสื่อที่นักศึกษาและผู้สนใจนำไปศึกษาเพื่อให้เกิดทักษะในการขายได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพนักงานขายสามารถยกระดับตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา เฉพาะทางในสินค้าหรือบริการนั้นๆ 

       

******************************


ขอผ่าน

เหลวไหล

ดอกไม้ให้เธอ

จับมือหน่อย

ทึ่ง

ความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)

facelist

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
คำตอบ เปลี่ยน รหัสลับ เปลี่ยน

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-10-28 04:07 , Processed in 0.013359 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP