สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
Siam Technology College หน้าแรก

siamtechnoโปรไฟล์ของ http://board.siamtechno.ac.th/?1 [รายการโปรด] [คัดลอก] [แบ่งปัน] [RSS]

บล็อก

พฤติกรรมวัยรุ่นไทยต่อการซื้อสินค้าผ่านออ ...

เข้าชม/อ่าน 1627 ครั้ง 2013-11-22 11:14 |เลือกหมวดหมู่:สำรวจ (POLL)

 

โพลล์สำรวจพฤติกรรมวัยรุ่นไทยต่อการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์

\r\n\r\n

                ศ. ดร.ศรีศักดิ์\r\nจามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ\r\nพฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ, ดร.กุลธิดา  เสาวภาคย์พงศ์ชัย กรรมการรองผู้อำนวยการ\r\nและอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ\r\nสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา ร่วมแถลงผลสำรวจกลุ่มวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล\r\nอายุระหว่าง 15-25 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา จำนวน 1,072 คน ในระหว่างวันที่ 1-6\r\nพฤศจิกายน 2556 ต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์พบว่าวัยรุ่นคิดถึงความสะดวก\r\nประหยัด สินค้ามีคุณภาพ และเลือกซื้อได้ง่ายเป็นหลัก

\r\n\r\n

ศ.ศรีศักดิ์ กล่าวจากผลการสำรวจสามารถสรุปได้ว่า\r\nกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือคิดเป็นร้อยละ 59.89\r\nเคยเลือกซื้อสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ ขณะที่ร้อยละ 40.11 ไม่เคยเลือกซื้อ\r\nสำหรับประเภทของสินค้าที่กลุ่มตัวอย่างนิยมซื้อผ่านทางสื่อออนไลน์สูงสุด 5 อันดับได้แก่ เสื้อผ้า คิดเป็นร้อยละ 81.31 กระเป๋า-รองเท้า-ถุงเท้า คิดเป็นร้อยละ 79.91 สินค้าเพื่อสุขภาพ-ความงาม คิดเป็นร้อยละ 79.13  สินค้าด้านความบันเทิง (ดนตรี-หนัง-ละคร)  คิดเป็นร้อยละ 77.73  และหนังสือ  คิดเป็นร้อยละ 76.01\r\nขณะที่กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือคิดเป็นร้อยละ 54.04\r\nใช้จ่ายในการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้งคือประมาณ\r\n500 – 2,000 บาท ส่วนประเภทของสื่อออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้เลือกซื้อสินค้าบ่อยที่สุด\r\n3 อันดับได้แก่ เว็บไซด์ของผู้ขายสินค้าโดยตรง คิดเป็นร้อยละ 28.5 เว็บไซด์สังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 21.81\r\nและเว็บไซด์ขายสินค้าทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 19.78\r\nนอกจากนี้ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างพบบ่อยที่สุดจากการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์\r\n3 อันดับ ได้แก่ ได้รับสินค้าล่าช้ากว่าที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 25.23  สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ\r\nคิดเป็นร้อยละ 20.23 และสินค้ามีความชำรุดเสียหาย\r\nคิดเป็นร้อยละ 18.38 ขณะที่มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 6.39 ที่ระบุว่าไม่เคยพบปัญหาใดๆ เลย สำหรับสาเหตุสำคัญที่กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์สูงสุด\r\n5 อันดับคือ สะดวกรวดเร็ว-เลือกซื้อได้ตลอด\r\n24 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 81.62 ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 80.37\r\nราคาของสินค้าถูกกว่าห้างสรรพสินค้า/ร้านทั่วไป\r\nคิดเป็นร้อยละ 75.39 สินค้ามีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 71.81 และผู้จำหน่ายมีความน่าเชื่อถือ คิดเป็นร้อยละ 70.09 \r\nส่วนสาเหตุสำคัญที่กลุ่มตัวอย่างไม่เลือกซื้อสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์\r\n5 อันดับสูงสุด ได้แก่ ขั้นตอนการเลือกซื้อมีความยุ่งยากซับซ้อน\r\nคิดเป็นร้อยละ 80.93\r\nการให้ข้อมูลเพื่อชำระเงินไม่มีความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 79.53 กลัวไม่ได้รับสินค้า คิดเป็นร้อยละ 76.05\r\nนิยมไปซื้อสินค้าที่ร้านมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 74.65\r\nและไม่มั่นใจในคุณภาพของสินค้า คิดเป็นร้อยละ 68.37\r\nสำหรับปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกับการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างว่าจะเลือกซื้อสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์หรือไม\r\n5 ปัจจัยได้แก่ ประเภทของสินค้า คิดเป็นร้อยละ 82.46 ราคาของสินค้า คิดเป็นร้อยละ 80.41 ความปลอดภัยของการให้ข้อมูลในการชำระเงิน\r\nคิดเป็นร้อยละ 77.99 ขั้นตอนการซื้อสินค้า คิดเป็นร้อยละ 74.44 และคุณภาพของสินค้า คิดเป็นร้อยละ 72.11\r\nส่วนกลุ่มบุคคลที่มีผลกับการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างว่าจะเลือกซื้อสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์มากที่สุด\r\n3 อันดับ คือ เพื่อนฝูง คิดเป็นร้อยละ 82.74 พ่อแม่ผู้ปกครอง/ญาติพี่น้อง คิดเป็นร้อยละ 80.69 และผู้ที่เคยซื้อสินค้ามาก่อน\r\nคิดเป็นร้อยละ 75.37

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 สื่อมวลชนที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม\r\nหรือประสานงาน : สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ระดับอุดมศึกษา) ได้ที่

\r\n\r\n

1.ศ. ดร.ศรีศักดิ์\r\nจามรมาน  ประธานกรรมการอาวุโส   

\r\n\r\n

โทร. 08 1621 4526\r\nหรือ 0 2878 5089           

\r\n\r\n

E-Mail: \r\nCharmonman@Gmail.com

\r\n\r\n

2. อาจารย์พรพิสุทธิ์  มงคลวนิช  ประธานกรรมการ

\r\n\r\n

โทร. 08 1903 2299           

\r\n\r\n

E-Mail: President@SiamTechU.net

\r\n\r\n

3.  ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ

\r\n\r\n

โทร. 08 1899 2683 หรือ 0\r\n2878 5058

\r\n\r\n

4. ดร.กุลธิดา  เสาวภาคย์พงศ์ชัย กรรมการรองผู้อำนวยการ

\r\n\r\n

โทร.  08 6303 1441 หรือ 0 2955 4949

\r\n\r\n

5.อาจารย์วัฒนา บุญปริตร\r\nกรรมการรองผู้อำนวยการ โทร.  08 9106\r\n0460

\r\n\r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 


ขอผ่าน

เหลวไหล

ดอกไม้ให้เธอ

จับมือหน่อย

ทึ่ง

ความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)

facelist

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
คำตอบ เปลี่ยน รหัสลับ เปลี่ยน

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-4-20 08:03 , Processed in 0.012143 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP