สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
Siam Technology College หน้าแรก

siamtechnoโปรไฟล์ของ http://board.siamtechno.ac.th/?1 [รายการโปรด] [คัดลอก] [แบ่งปัน] [RSS]

บล็อก

อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทย ...

เข้าชม/อ่าน 735 ครั้ง 2017-3-18 11:02 |เลือกหมวดหมู่:การศึกษา


จากความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพประชากรไทยให้มีทักษะทางด้านอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันนำพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ถือเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อความต้องการของสังคม


โดยเล็งเห็นถึงความขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้านทักษะอุตสาหกรรม จึงได้ก่อตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่ให้บริการความรู้ทางด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยขึ้น เมื่อปี 2508 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนช่างกลสยาม” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเดินหน้าสู่จุดมุ่งหมาย


จากหลายทศวรรษที่ผ่านมา “โรงเรียนช่างกลสยาม” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม” โดยเพิ่มสาขาวิชาด้านพาณิชยกรรม และยืนหยัดอยู่ในระดับแนวหน้าของกลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ความเจริญก้าวหน้าของสถาบันได้เป็นที่ประจักษ์ถึงความกล้าหาญ และความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ต่อสังคมและเยาวชนอย่างผู้นำ


เมื่อปี 2548 นับเป็นปีที่ 40 ของสถาบัน และนับเป็นก้าวใหม่ของการเดินทางสู่จุดมุ่งหมาย ตามแนวทางที่ อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ได้ทำเป็นต้นแบบ โรงเรียนเทคโนโลยีสยามได้ดำเนินโครงการจัดตั้ง “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม” สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีวุฒิภาวะ โดยให้บริการการศึกษาที่ผสมผสานความรู้ด้านทฤษฎีและทักษะ เน้นวัดผลจากการปฏิบัติงานได้จริงและก้าวทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี


ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ภายใต้การกำกับและบริหารงานโดย อาจารย์พรพิสุทธิ์  มงคลวนิช อธิการบดี โดยได้เปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2549 นับเป็นเวลากว่า 11 ปีเต็ม


อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ TRANSPORT JOURNAL ว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในระดับปริญญาตรี เราเปิดสอนทั้งหมด 6 คณะ ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะบัญชี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ


“คณะเทคโนโลยีถือเป็นคณะไฮไลท์ของสถาบันเลยก็ว่าได้ เพราะเรามุ่งเน้นด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งมีนักศึกษาเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก และประสบความสำเร็จมากที่สุด โดยภายในคณะเทคโนโลยีแบ่งเป็นสาขาวิชาได้ดังนี้ 1.การจัดการโลจิสติกส์ 2.เทคโนโลยียานยนต์ 3. เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5.วิศวกรรมพลังงาน และ 6.ซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน”


“สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานถือว่าโดดเด่นที่สุดในคณะเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านยานยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ที่เราสามารถประดิษฐ์คิดค้นยานยนต์ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ไปเข้าประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติมาแล้วหลายรายการ นับว่าด้านโซล่าร์เซลล์เรามีความถนัดและผลิตบุคลากรออกมาได้เป็นอย่างดี”


อ.พรพิสุทธิ์ ยังกล่าวอีกว่า ในปัจจุบันบุคลากรทางด้านการบินพลเรือนค่อนข้างขาดแคลน และเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมการบินเป็นอย่างสูง หลักสูตรซ่อมบำรุงอากาศยานของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนับว่าตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินได้อย่างเต็มเปี่ยม เพราะเรามีการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริง แถมเรายังมีสนามบินที่ จ.ราชบุรี เป็นของตัวเอง ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนรู้จนทำงานได้จริง จบออกไปแล้วมีงานรองรับ ที่สำคัญค่าตอบแทนในกลุ่มนี้ค่อนข้างสูงอีกด้วย


สนามบินดังกล่าว จะสามารถให้เครื่องบินพาณิชย์เช่าลงจอดได้ในอนาคต ซึ่งจะต้องต่อเติมรันเวย์ให้ยาวตามมาตรฐานการบินให้แล้วเสร็จก่อน ก็จะสามารถเปิดเป็นสนามบินพาณิชย์ได้ โดยนักศึกษาในสาขาซ่อมบำรุงอากาศยานจะสามารถเข้าไปเรียนรู้ในภาคปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ด้วยเพราะวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีพาร์ทเนอร์เป็นโรงเรียนการบินหลายๆ แห่ง ที่จะสามารถมาแชร์ความรู้กัน


นอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครบเครื่องทางด้านอุตสาหกรรมแล้ว แนวทางในการพัฒนาสถาบันและบุคลากรก็เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านอธิการบดีรุ่นใหม่ไฟแรงผู้นี้ตระหนักถึงอยู่ทกเมื่อ “เรามองคู่แข่งของเราคือ กลุ่มประเทศ CLMV ที่มีพัฒนาการทางด้านการศึกษาที่โตขึ้นเรื่อยๆ เรายังเห็นทางเดินที่เหน็ดเหนื่อยอีกเยอะ แต่ก็มีความภูมิใจ จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ เลยหากเรามองแต่ตลาดในประเทศเท่านั้น”


ในกลุ่มประเทศ CLMV วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามตั้งเป้าที่จะรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้มาศึกษาในหลักสูตร IBM (international business management) หรือการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ อย่างน้อยประเทศละ 100 คน/ปี ซึ่งได้มีการส่งระดับผู้บริหารสถาบันเข้าไปติดต่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศดังกล่าวอักด้วย


“การจะเดินหน้าพัฒนาสถานบันของเราเองได้จำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้วยการใช้เทคโนโลยีและภาษาเป็นหัวใจสำคัญ จึงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและก้าวไปอีกระดับหนึ่งได้ ขณะเดียวกันนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจะสามารถคิดเป็นและสามารถสร้างนวัตกรรมทางความคิดได้” อ.พรพิสุทธิ์ กล่าว


ที่มา : http://www.transportjournalnews.com/archives/8279

สื่อ : transportjournal


 


ขอผ่าน

เหลวไหล

ดอกไม้ให้เธอ

จับมือหน่อย

ทึ่ง

ความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)

facelist

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
คำตอบ เปลี่ยน รหัสลับ เปลี่ยน

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2018-9-23 15:50 , Processed in 0.014858 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP