สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
Siam Technology College หน้าแรก

panyaโปรไฟล์ของ http://board.siamtechno.ac.th/?13 [รายการโปรด] [คัดลอก] [แบ่งปัน] [RSS]

บล็อก

‘ว.เทคโนโลยีสยาม’ รับบุคลากร ตำแหน่งผู้บร ...

เข้าชม/อ่าน 1308 ครั้ง 2013-2-2 13:48 |เลือกหมวดหมู่:การศึกษา

          ด่วน.! วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประกาศรับสมัครบุคลากร และอาจารย์ประจำ หลายอัตรา วุฒิปริญญาโท/เอก ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   อาคาร 7 ชั้น 1 หรือทางไปรษณีย์  หรือทางอีเมล์ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2878 5060

             วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่งผู้บริหาร และอาจารย์ประจำ หลายอัตรา ประกอบด้วย  1.หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา 1 อัตรา 2.หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครตำแหน่งผู้บริหาร จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้ขึ้นไป หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล หากมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสถาบันการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ส่วนตำแหน่งอาจารย์ประจำ ประกอบด้วย อาจารย์สาขาฟิสิกส์  จำนวน  3  อัตรา และอาจารย์สาขาวิศวกรรมเคมี จำนวน 3 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำ จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้ขึ้นไป

            ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   อาคาร 7 ชั้น1 หรือทางไปรษณีย์  หรือ E-mail: human@siamtechu.net วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 วันทำการ: วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. โทรศัพท์ 0 2878 5060 โทรสาร 0 2878 5012

อนึ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาเอกชน เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่จะผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีศักยภาพ สามารถทำงานได้จริง สอดรับกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระดับปริญญาตรี มี 13 สาขาวิชา ประกอบด้วย 5 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะเทคโนโลยี     2) คณะบริหารธุรกิจ  3) คณะศิลปศาสตร์ 4) คณะบัญชี และ 5) คณะรัฐประศาสนศาสตร์

           ระดับปริญญาโท มี 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา 2) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ และ 5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ส่วนระดับปริญญาเอก มี 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ และ 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน


 


 


 


ขอผ่าน

เหลวไหล

ดอกไม้ให้เธอ

จับมือหน่อย

ทึ่ง

ความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)

facelist

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
คำตอบ เปลี่ยน รหัสลับ เปลี่ยน

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-4-2 13:04 , Processed in 0.011506 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP